3D Projekcia

Pri projektovaní a statických výpočtoch používame moderné výpočtové a kresliace programy ako SCIA Engineer, IDEA Statica RS, GEO5, Tekla Structures, Allplan Nemetschek, AutoCAD a iné. Navrhovaná nosná konštrukcia je riešená v 3D prostredí, čo umožňuje zohľadniť presnejšie vzájomné spolupôsobenie jednotlivých prvkov a vedie k optimálnemu a úspornému riešeniu nosnej konštrukcie. Projektovanie v 3D zároveň umožňuje v maximálnej možnej miere odstrániť rôzne kolízie a chyby projektu. Klientom z radov projektantov a architektov poskytujem navrhnuté konštrukcie v BIM, čo urýchľuje a zefektívni vzájomnú spoluprácu pri projektovaní. Dodávateľom stavieb, výrobcom oceľových či prefabrikovaných konštrukcií vieme pripraviť 3D modely a vizualizácie navrhovaných nosných konštrukcií, použiteľné pri rokovaní s investormi, prípadne pri samotnej výstavbe objektu.