Projekčná kancelária Beťkoprojekt s.r.o.

Vznik našej projekčnej kancelárie sa datuje do roku 1993, keď sa bratia Ing. Ľudovít Beťko a Ing. Fedor Beťko po 15 rokoch pôsobenia v štátnych projekčných spoločnostiach, rozhodli osamostatniť a zúročiť nadobudnuté skúsenosti v navrhovaní nosných konštrukcií budov. Začali spoločne ponúkať služby autorizovaných inžinierov – statikov. Postupom času na základe ich úspešného pôsobenia pribúdalo množstvo projektov. V náväznosti na to sa rozrastal projekčný team okolo nich o ďalších odborníkov a kolegov.  Vytvoril sa silný projekčný team, pozostávajúci zo skúsenosťami podkutých odborníkov i mladých progresívne mysliacich inžinierov, ktorý je schopný sa vysporiadať s každou výzvou, aby vyhovel požiadavkám zákazníka. V snahe ponúkať čo najoptimálnejšie riešenia sa každý člen kancelárie neustále vzdeláva, či už pri riešení praktických problémov pri navrhovaní nosných konštrukcií, kontrolou riešení priamo na stavbe, či návštevami rôznych seminárov a školení.

V súčasnosti pôsobí naša projekčná kancelária v tomto zložení :

Ing. Ľudovít Beťko st.

autorizovaný stavebný inžinier – statika stavieb špecializácia – betónové konštrukcie, zakladanie stavieb

Ing. Fedor Beťko

autorizovaný stavebný inžinier – statika stavieb špecializácia – oceľové konštrukcie, drevené konštrukcie

Ing. Ľudovít Beťko ml.

autorizovaný stavebný inžinier – statika stavieb špecializácia – betónové konštrukcie, oceľové konštrukcie

Ján Ivák

konštruktér špecializácia – betónové konštrukcie

Barbora Šventová

obchod a administratíva

Ing. arch. Katarína Halčinová

architekt

Ing. Peter Rázga

stavebný inžinier - projektant

Vladimír Farský

realizácia stavieb

Ing. Jakub Randiak

stavebný inžinier - statika stavieb špecializácia - betónové konštrukcie

Ing. Albín Gura

stavebný inžinier – statika stavieb špecializácia – betónové konštrukcie

Miroslav Mušuta

konštruktér špecializácia – betónové konštrukcie

Ing. Peter Kondra

konštruktér špecializácia – oceľové konštrukcie

Ing. Lenka Kvoriaková

stavebný inžinier – statika stavieb špecializácia – oceľové konštrukcie

Ing. Peter Sobčák

stavebný inžinier - statika stavieb špecializácia - oceľové konštrukcie

Ing. Vladimír Hnojčík

stavebný inžinier – statika stavieb

Ing. Jozef Palenčár

konštruktér špecializácia – oceľové konštrukcie

Externe spolupracujeme s:

Ing. Ján Božek

elektroinštalácie

Ing. Alžbeta Brtková

zdravotechnika

Ing. Anton Turan

plynoinštalácie

Ing. Juraj Kulašík

vykurovanie, vzduchotechnika www.kotrik.sk

Ing. Pavol Husarčík

požiarna bezpečnosť stavby