Sme progresívna projekčná kancelária.

Projekčný tím pozostávajúci zo skúsených odborníkov.

Vznik našej projekčnej kancelárie sa datuje do roku 1993, keď sa bratia Ing. Ľudovít Beťko a Ing. Fedor Beťko po 15 rokoch pôsobenia v štátnych projekčných spoločnostiach, rozhodli osamostatniť a zúročiť nadobudnuté skúsenosti v navrhovaní nosných konštrukcií budov.

Začali spoločne ponúkať služby autorizovaných inžinierov – statikov. Postupom času na základe ich úspešného pôsobenia pribúdalo množstvo projektov. V náväznosti na to sa náš kolektív rozrástol o ďalších kolegov. Vytvoril sa silný projekčný tím, pozostávajúci zo skúseností odborníkov i mladých progresívne mysliacich inžinierov, ktorý je schopný vyhovieť rôznym požiadavkam zákazníka.

Spojte sa s nami
28 ROKOV SKÚSENOSTÍ + MLADÍCKA DRAVOSŤ

Náš tím

Ing. Ľudovít Beťko ml.

Konateľ, autorizovaný statik

Ing. Ľudovít Beťko st.

Autorizovaný statik

Ing. Fedor Beťko

Autorizovaný statik

Ing. Vladimír Hnojčík

Autorizovaný statik

Ing. Albín Gura

Autorizovaný statik

Ing. Peter Trnka

Autorizovaný statik

Ing. Pavol Guričan

Autorizovaný stavebný inžinier

Ing. Miroslava Vojtaššáková

Projektant stavieb

Ing. Nasťa Oswald Jányová

Projektant stavieb

Bc. Simona Drusková

Office manager, marketing

Barbora Nemčeková

Office manager

Ing. Pavol Jurčo

Statik BK

Ing. Jakub Randiak

Statik BK

Ing. Róbert Idunk

Statik BK

Ing. Marek Roštek

Statik BK

Ing. Filip Legutky

Statik BK

Miroslav Mušuta

Konštruktér BK

Jaroslav Varga

Konštruktér BK

Ján Ivák

Konštruktér BK

Ing. Juraj Mušuta

Konštruktér BK

Ing. Ivana Juríčková

Konštruktér BK

Júlia Prokopová

Konštruktér BK

Martin Legerský

Konštruktér BK

Bc. Michal Mušuta

Konštruktér BK

Bc. Petra Šimráková

Konštruktér BK

Ing. Anton Demko

Statik OK

Ing. Peter Kondra

Konštruktér OK

Soňa Vieriková

Konštruktér OK

Ing. Miroslav Mitter

Konštruktér OK

Ing. Ivana Oravcová

Konštruktér BK

Pozrite si našu prácu