3D BIM

POUŽÍVAME MODERNÉ VÝPOČTOVÉ A KRESLIACE PROGRAMY

Pri projektovaní a statických výpočtoch používame moderné výpočtové a kresliace programy ako SCIA Engineer, IDEA Statica RS, GEO5, Tekla Structures, Allplan Nemetschek, AutoCAD a iné.

Navrhovaná nosná konštrukcia je riešená v 3D prostredí, čo umožňuje zohľadniť presnejšie vzájomné spolupôsobenie jednotlivých prvkov a vedie k optimálnemu a úspornému riešeniu nosnej konštrukcie. Projektovanie v 3D zároveň umožňuje v maximálnej možnej miere odstrániť rôzne kolízie a chyby projektu. Klientom z radov projektantov a architektov poskytujeme navrhnuté konštrukcie v 3D, čo urýchľuje a zefektívni vzájomnú spoluprácu pri BIM projektovaní.

Kontaktujte nás
TVORIVO EFEKTÍVNE, PRECÍZNE

Pracujeme v týchto programoch

Takto vyzerá 3D projekcia od nás