Detail projektu

AB SOFOS, BRATISLAVA

Dátum

2022

Miesto

Bratislava

Typ projektu

Typ stavby

Občianska

Nosná konštrukcia

Oceľová konštrukcia